Aktualności

Szybki kontakt

Broniewskiego 33
37-464, Stalowa Wola

Sprzedaż detaliczna:
(15) 642 62 35
Sprzedaż hurtowa:
(15) 842 02 52
fax (15) 642 65 01

Aktualności . Grupy Solo

26-04-2018
P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota, ul. Broniewskiego 33, 37-464, Stalowa Wola-Rozwadów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usługi doradczej polegającej na:
25-04-2018
P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania w postaci projektu technicznego kalkulatora wymiany powietrza i aplikacji mobilnej do oceny i wizualizacji parametrów szyb oraz okien w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SOLO W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0001/17.
20-04-2018
 P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota informuje o wprowadzeniu zmian z Zapytaniu ofertowym nr 10/1.4/II/2018 dot. realizacji dostawy – narzędzi do prac wykończeniowych ręcznych w punkcie 1. Przedmiot zamówienia, Wymagane minimalne parametry techniczne c) regał na okucia. Wprowadzona zmiana dotyczy parametrów tj. wymiary, ilość przegród, wymiary przegród i długość przegrody.

16-04-2018

P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota informuje o wprowadzeniu zmian z Zapytaniu ofertowym nr 10/1.4/II/2018 dot. realizacji dostawy – narzędzi do prac wykończeniowych ręcznych w punkcie 1. Przedmiot zamówienia, Wymagane minimalne parametry techniczne b) stół do okuwania. Wprowadzona zmiana dotyczy usunięcia parametrów tj. moduł wiercenia pod klamkę i zawias oraz moduł frezowania.

13-04-2018
P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania w postaci projektu technicznego kalkulatora wymiany powietrza i aplikacji mobilnej do oceny i wizualizacji parametrów szyb oraz okien w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SOLO W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0001/17.