Aktualności

Szybki kontakt

Broniewskiego 33
37-464, Stalowa Wola

Sprzedaż detaliczna:
(15) 642 62 35
Sprzedaż hurtowa:
(15) 842 02 52
fax (15) 642 65 01

Aktualności . Grupy Solo

11-04-2018
P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci narzędzi do prac wykończeniowych ręcznych w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SOLO W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0001/17.
09-04-2018
P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
26-03-2018
P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:
22-02-2018
P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota, ul. Broniewskiego 33, 37-464, Stalowa Wola-Rozwadów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy Centrum zgrzewającego w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SOLO W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0001/17.
01-02-2018

Jesteś partnerem handlowym SOLO?
 
Dowiedz się w jaki sposób możesz wygrać 4 dniowy Rejs po Mazurach.