Aktualności

Szybki kontakt

Broniewskiego 33
37-464, Stalowa Wola

Sprzedaż detaliczna:
(15) 642 62 35
Sprzedaż hurtowa:
(15) 842 02 52
fax (15) 642 65 01

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – CENTRUM ZGRZEWAJĄCE

Autor:
Grupa Solo
Aktualizacja:
24-01-2018
Wyślij Drukuj Pdf

P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota pragnie poinformować, iż w związku z pojawieniem się omyłkowego nazewnictwa planowanego do zakupu urządzenia w jednym z dokumentów tj. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowym zmianie uległ następujący zapis dotyczący terminu dostawy z „Czas dostawy centrum obróbczego wyniesie do 12 tygodni od momentu podpisania umowy” na „Czas dostawy centrum zgrzewającego wyniesie do 12 tygodni od momentu podpisania umowy”.

Pozostałe zapisy załączników oraz zapytania ofertowego nr 8/1.4/II/2018 dotyczącego dostawy środka trwałego w postaci centrum zgrzewającego nie uległy zmianie.

 

Z uwagi na niską istotność wprowadzanej zmiany, termin na składanie ofert pozostaje bez zmian tj. oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15.02.2018 r., do godz. 15:00

w siedzibie firmy P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota, ul. Broniewskiego 33, 37-464, Stalowa Wola-Rozwadów.

powrót