Aktualności

Szybki kontakt

Broniewskiego 33
37-464, Stalowa Wola

Sprzedaż detaliczna:
(15) 642 62 35
Sprzedaż hurtowa:
(15) 842 02 52
fax (15) 642 65 01

Zaproszenie do złożenia oferty

Autor:
Grupa Solo
Aktualizacja:
26-06-2017
Wyślij Drukuj Pdf

P.P.H.U. SOLO Marcin Sobota zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci centrum tnąco-obrabiającego wraz ze stołem roboczym w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SOLO W SKUTEK WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0001/17.
 

Załączniki:
  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
powrót